بنام خدا

علی رنجبریان

طرح درس سالانه

شیمی 1

دبیرستان سیدالشهدا (ع)

 

 

مهر

جلسه

عنوان درس

صفحه

1

نکاتی در مورد نمره مستمر و آزمون بنیاد

 

2

منابع آب – چرخه آب – واحد های اندازه گیری مایعات

8-1

3

مصرف نهان و آشکار – ویژگی های منحصر به فرد آب

13-8

4

مروری بر آموخته های گذشته

15-13

5

یاد آوری خواص الکتریکی – ساختار خمیده آب

17-15

6

توجیه ویژگیهای آب – آّب بعنوان یک حلال

20-17

آبان

1

آزمون 1 ( 20-1 )

 

2

آزمایشگاه 1 ( آشنایی با وسایل آزمایشگاهی )

 

3

آب و رسانایی – انحلال پذیری

23-20

4

انحلال پذیری گازها در آب – اکسیژن

25-23

5

آلودگی گرمایی _ اسیدو باز – شناساگر

33-25

6

آزمون 2   ( 33- 21  )

 

آذر

1

آزمایشگاه  2  (آشنایی با اسیدو باز - انواع شناساگرها )

 

2

کاتیون های سنگین – ضریب خطر – ویژگیهای آب آشامیدنی

36-33

3

تصفیه طبیعی آب – آّ ب سخت – نرم کردن آب

38-36

4

تصفیه آب شهری – تصفیه فاضلاب شهری

43-38

5

هوا کره – تروپوسفر – اجزای هوا – فشار هوا و تغییرات ارتفاع

51-45

6

فشار – بارومتر -  فشار استاندارد

55-50

دی

1

مانومتر – قانون بویل – قانون شارل

59-55

2

نظریه جنبشی گازها – تهیه اکسیژن و نیتروژن از هوا – سوختن – نقش هوا کره

66-59

پایان نیمسال اول

 

بهمن

جلسه

عنوان درس

صفحه

1

بررسی امتحانات نوبت اول

 

2

طول موج – دسته بندی پرتو ها – اثر گلخانه ای – گاز گلخانه ای

68-66

3

اثرات گازهای گلخانه ای برزمین – لایه اورون – نقش لایه اوزون

72-68

4

آلاینده – انواع آلاینده – اوزون ملکولی با دو چهره

76-72

5

باران اسیدی - اثرات باران اسیدی- کنترل آلودگی

80-76

6

آزمون 3 ( 80-66  )

 

اسفند

1

انواع منابع طبیعی – پایستگی ماده – پایستگی جرم

85-80

2

عدد آووگادرو – مول – اتم گرم – ملکول گرم – محاسبه جرم ملکولی

87-85

3

جدول تناوبی – دسته بندی عناصر – استفاده از جدول برای پیش گویی خواص عناصر

92-87

4

واکنش پذیری شیمیایی – بهبود خواص مواد – روشهای دفع زباله

98-92

5

آزمایشگاه 3  ( سوختن........... – تهیه گاز اکسیژن  )

 

فروردین

1

مرور دروس قبل

 

2

بیو گاز – راههای افزایش طول عمر منابع تجدید ناپذیر – زباله جامد

102-98

3

اهمیت بازیافت پلاستیک – علت بازیافت کاغذ – مزایای بازیافت

105-102

4

جایگزینی – کاربردهای نفت خام – سوخت فسیلی

113-105

اردیبهشت

1

آزمون 4   ( 113-80    )

 

2

پراکندگی منابع نفت خام – هیدروکربن – پالایش نفت خام – شیمی آلی

122-113

3

هیدروکربن سیر شده – ویژگیهای آلکان ها – ایزومر

126-122

4

سوختن هیدروکربن – کراکینگ – کاتالیزور – عدد اکتان

129-126

5

 

هیدروکربن سیرنشده – پتروشیمی – پلیمر – جایگزین های نفت خام

137-129

 

 

پایان نیمسال دوم

 

نوشته شده توسط گروه شیمی در یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ ساعت 23 | لینک ثابت |